- education


חיפושחיפוש במאגר מקראנט
 
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר
עמוד הבית > היכרות עם המדינות: ישראל, לבנון, סוריה, איראן > פסיפס אנושי


 
דרוזים | מחבר: נתי רכט
 

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית


דגל הדרוזים

הגדרה

האמונה הדרוזית, דין אל-תוחיד, ובעברית דת הייחוד, צמחה במצרים בתחילת המאה האחת-עשרה לספירה, ובמרכזה עמדה דמותו של אל-חאכם באמראללה, הח'ליף השישי בשושלת הפאטמית, ששלט במצרים משנת 996 עד שנת 1021. על-פי המסורת הדרוזית הח'ליף אל-חאכם היה התגלמות הרוח האלוהית. בשנת 1021 הוא נעלם, ומי שהמשיכו להפיץ את בשורתו ואת האמונה שהוא התגלות של האלוהות, היו חמזה בן עלי ומוחמד אל-דרזי. השניים הסתכסכו ואל-דרזי הואשם במעשים שליליים ועל כן הכינוי "דרוזי" נחשב דווקא שלילי בעיני הדרוזים, והם מעדיפים להיקרא בשם "בני מערוף" שפירושו בני החסד.

הדת הדרוזית

הדת הדרוזית צמחה מן המפגש בין הזרם השיעי באִסלאם ובין הפילוסופיה היוונית. ייחוד האל הוא עיקר ראשי באמונה שלהם. הייחוד הוא האמונה באל אחד ויחיד, ובכך שיש הפרדה מוחלטת בין האל ובין ברואיו. הדרוזים מאמינים שכל אדם מכיר את האל על-פי הבנתו ועל-פי שכלו. עוד הם מאמינים שהאל התגלה כמה פעמים בדמות אדם, ובפעם האחרונה הוא התגלה בדמותו של הח'ליף אל-חאכם. הדרוזים מאמינים גם בגלגול נשמות.

הדת הדרוזית היא דת סודית. סודותיה מועברים בין חכמי הדת הדרוזים, בעוד שאר הדרוזים אינם לומדים אותה. גם ספרי הקודש הדרוזיים אינם מודפסים, והם מועתקים בכתב-יד בלבד. בית התפילה הדרוזי נקרא "ח'לוה", ומתכנסים בו לתפילה רק חכמי הדת הדרוזים. הדרוזים, אף- על-פי שמקור דתם הוא באִסלאם, אינם רואים עצמם מוסלמים, והם אינם מאמינים בעיקרי האִסלאם. כמה דגשים של הדת הדרוזית הם האמונה באל, ההימנעות מניבול הפה, והעזרה לכל דרוזי.

אוכלוסיית הדרוזים

הדרוזים במזרח התיכון שוכנים בדרך-כלל בחבלי ארץ הרריים. הם מהווים מיעוט בסוריה, בלבנון ובישראל, ואין להם מדינה עצמאית. הדעות נחלקות בשאלה אם הם עדה דתית או לאום בהתהוותו, אולם אין ספק שבכל שלוש המדינות הם צברו עוצמה פוליטית שעולה על חלקם היחסי באוכלוסייה. בסך-הכול מונה העדה הדרוזית בעולם כולו פחות ממיליון נפש. דרוזים מעטים חיים גם בדרום-אמריקה, בירדן, בארצות-הברית ובעוד כמה מדינות.

בקרב הדרוזים התפתחה מסורת של נאמנות לשלטונות. יש המסבירים אותה ב"תקיה", הצִנעה הנדרשת כדי לשרוד תחת ריבונות עוינת.

במדינת ישראל הוכרו הדרוזים כעדה דתית רשמית בשנת 1957, והחל מאותה השנה הדרוזים משרתים שירות חובה בצבא ההגנה לישראל. בעקבות מלחמת ששת הימים נוספו הדרוזים של רמת הגולן לתחום שלטונה של ישראל. בהשפעתה של סוריה, ומתוך הזדהות עם אחיהם שבסוריה, התנגדו הדרוזים לכיבוש הישראלי בגולן. עם החלת החוק הישראלי ברמת הגולן חולקו להם תעודות זהות ישראליות, אף שרובם סירבו לקבלן, וגם אלה שקיבלו החזירו אותן בשל האיום בחרם.

מרכז היישוב הדרוזי בלבנון הוא הר הלבנון שנקרא בעבר גם בשם הר הדרוזים. הדרוזים מונים כ-5 אחוזים מאוכלוסיית לבנון.

באזור הר חוראן שבדרום סוריה, שזכה לשם ג'בל אל-דרוז, הר הדרוזים, הדרוזים הם רוב בקרב האוכלוסייה המקומית – למעלה מ-85 אחוזים.

ביבליוגרפיה:
כותר: דרוזים
מחבר: רכט, נתי
שם פרסום מקורי: הלחימה בלבנון קיץ תשס"ו, 2006
תאריך: 2006
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית
הערות: 1. אסופת פריטי מידע בנושא הלחימה בלבנון קיץ תשס"ו, 2006. המידע מופק עבור משרד החינוך על ידי צוות הגיאוגרפיה של מטח.
הערות לפריט זה:

1. ייעוץ מדעי: ד"ר ראובן אהרוני.

הספרייה הווירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית