- education


חיפושחיפוש במאגר מקראנט
 
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר
עמוד הבית > המלחמה בלבנון, קיץ 2006 > גבולות ישראל


 
הגבול בין ישראל לסוריה | מחבר: משה הורוביץ
 

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית

רקע: מתום מלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים ביוני 1967 עבר הגבול בין ישראל לסוריה ממזרח לרמת הגולן. במלחמת ששת הימים ישראל כבשה את רמת הגולן מידי סוריה, והצליחה להחזיק בה גם אחרי מלחמת יום כיפור, שהתנהלה באוקטובר 1973. בשנת 1981 ישראל החילה את החוק הישראלי על רמת הגולן, אך לא הכריזה על סיפוח השטח. כיום, הגבול הקיים בין סוריה וישראל אינו גבול בינלאומי מוכר, אלא בעצם רק קו הפסקת האש שנקבע בסוף מלחמת יום הכיפורים וכך הוא מוגדר בהסכם הפרדת הכוחות שנחתם בין שתי המדינות ב-24 באוקטובר 1974. הגבול בין ישראל לסוריה נותר שקט יחסית מאז הפסקת האש בתום מלחמת יום הכיפורים.

הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה, שנחתם בעקבות מלחמת יום הכיפורים, מגדיר רצועות מפורזות משני צִדי הגבול, שבהן מותר לכל צד להחזיק כמות כוחות מוגבלת. בהסכם מוגדר גם אזור חיץ בין הכוחות, שבו אסור לאף צד להחזיק כוחות. בהסכם נקבע גם כי כוחות שמירת השלום של האו"ם יפקחו על יישומו. בהסכם מצוין שהוא מתייחס אך ורק להפסקת האש בין הצדדים, ואילו הסכם שלום יושג רק על-ידי משא-ומתן בין הצדדים.

שאלת הגבול העתידי: כחלק מכל הסכם שלום עתידי, דורשים הסורים את החזרת כל שטח רמת הגולן, עד קו הגבול בין שתי המדינות כפי שהיה ב-4 ביוני בשנת 1967, לפני שפרצה מלחמת ששת הימים. אבל בישראל אין הסכמה לגבי זה, וגם רבים מן הישראלים שתומכים בהחזרת הגולן לסוריה כחלק מתהליך שלום אינם מסכימים לדרישה הסורית במלואה. החשש העיקרי של ישראל הוא מאבדן השליטה על הכנרת ועל נהר הירדן, שהם נכס אסטרטגי של מדינת ישראל.

תוואי הגבול: כיום, הגבול מתחיל בדרום-מזרח רמת הגולן, ב"משולש הגבולות" בין ישראל, ירדן וסוריה, ממשיך ומקיף את רמת הגולן צפונה, עולה לחרמון, ומשם גולש מערבה לאורך מורדות החרמון באזור הר דב וחוות שבעא.

חוות שבעא: השליטה על האזור המכונה "חוות שבעא" במורדות הר דב שנויה במחלוקת. כרגע האזור נמצא תחת שליטת ישראל. האזור עלה לכותרות לאחר נסיגת ישראל מרצועת הביטחון בדרום לבנון בשנת 2000. ישראל טענה שהיא נסוגה לקו הגבול הבינלאומי, ואף קיבלה על כך את אישור האו"ם. אולם, ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה טוען שהאזור שייך ללבנון ועל כן, לטענתו, הנסיגה הישראלית לא הושלמה. ישראל מסרבת לצאת מן האזור הזה, ומוכנה לדון בנושא רק עם סוריה.

עתיד הגבול: לאור תוצאות הלחימה בין ישראל ובין החיזבאללה בקיץ 2006, נשיא סוריה, בשאר אל-אסאד, הודיע שסוריה עדיין נחושה בכוונתה להשיב לשליטתה את רמת הגולן, בין אם במשא-ומתן ובין אם בכח הזרוע.

ביבליוגרפיה:
כותר: הגבול בין ישראל לסוריה
מחבר: הורוביץ, משה
שם פרסום מקורי: הלחימה בלבנון קיץ תשס"ו, 2006
תאריך: 2006
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית
הערות: 1. אסופת פריטי מידע בנושא הלחימה בלבנון קיץ תשס"ו, 2006. המידע מופק עבור משרד החינוך על ידי צוות הגיאוגרפיה של מטח.
הערות לפריט זה:

1. ייעוץ מדעי: פרופ' ארנון סופר.

הספרייה הווירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית